Coming up soon…

Anno’s Africa presents a charity day of performance and fun for families

birds2.png

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog.
Sunday 9thJune 2019     
1 - 5 pm

The day includes:

‘Mi Glywais gan Aderyn Bach’ / ‘A Little Bird Told Me’
A Circus and Puppet Show by Cimera, Cimera Youth Circus and Friends
Performance in English 3 pm
Family Circus Workshop
Stilt Walkers
Tombola

birds1.jpg

The event is free to attend but we ask for donations to the charity from those who come to see the show or take part in the workshop. The day is to raise money for Anno’s Africa’s arts project in Malawi.

circus1.png

Anno’s Africayn cyflwyno diwrnod elusennol o berfformaid a hwyl I deuluoedd 

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog.
Sul 9 fed Mehefin 2019     
1 – 5 yh

Mae’r diwrnod yn cynnwys:

‘Mi Glywais gan Aderyn Bach’ / ‘A Little Bird Told Me’
Sioe Syrcas a Phyped gan Cimera,
Syrcas Ieuenctid Cimera a Ffrindiau
Perfformiad yn y Gymraeg 2 yh

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i fynychu ond rydym yn gofyn am roddion i'r elusen gan y rhai sy'n dod i weld y sioe neu i gymryd rhan yn y gweithdy.

Bydd y diwrnod yn codi arian ar gyfer prosiect celfyddydol Anno’s Africa ym Malawi.


Future events :- We hold a number of events each year. To find out more follow us on our Face Book page and on Twitter: @Annos_Africa  and sign up for our mailing list on the contact page.